Poszukiwany! Poszukiwana!

Przedstawiciel Handlowy

  Główne zadania:
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • realizacja założonej polityki sprzedażowej firmy
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • budowanie trwałych relacji z klientem
 • raportowanie wyników swojej pracy w CRM
  • Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w aktywnej sprzedaży oraz w pozyskiwaniu klientów
 • mile widziane doświadczenie w branży poligraficznej lub reklamowej
 • silna motywacja i zorientowanie na wyniki pracy
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • mile widziana znajomość programu PROFIS Poligrafia
 • prawo jazdy kat. B
  • Oferujemy:
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji (umowa o pracę)
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia
 • stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy adekwatny do osiąganych wyników
 • niezbędne narzędzia pracy
  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji
 • ☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, przez  TŻ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 18-22;  celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.*
 • ☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, przez  TŻ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 18-22; w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji.*
 •  

  *Proszę zaznaczyć właściwe

  Miejscowość i data: _________________ Podpis: ____________________

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz podpisanych oświadczeń na adres: s.protas@drukarniatz.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na aplikacje spełniające nasze wymagania.

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest TŻ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 18-22; NIP: 899-24-83-157; Regon 932 932 682, KRS 0000170841; , dalej : Spółka. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – również w celach przyszłych rekrutacji. Brak zgody na udział w przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę podmiotom współpracującym ze Spółką w tym m.in. firmom rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, usługi prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką. Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) i podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych podanych przez Panią/Pana (np. wizerunek, dane nie wymagane przez Spółkę w ogłoszeniu o pracę czy też inne dane niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) - będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych, o których tu mowa jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w niniejszej rekrutacji. W tym przypadku przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w niniejszej rekrutacji.
  W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania) a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 9 miesięcy, licząc od daty zakończenia rekrutacji.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) na etapie zbierania CV, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

  Poszukiwany! Poszukiwana!

  ...