Jak przygotować pracę do druku.

 • Praca musi być wycentrowana na stronie, z zastosowanymi 3 mm spadami z każdej strony.
 • Minimalna odległość elementów grafiki i tekstów od krawędzi strony 3 mm.
 • Praca musi być zapisana w kolorystyce CMYK i/lub Pantone.
 • Kolejność stron w pliku będzie kolejnością stron w wydrukowanej pracy.
 • Użyte czcionki w pracy muszę być zamienione na krzywe.
 • Minimalna rozdzielczość prac to 300dpi.
 • Profil FOGRA COATED 39 lub ISO COATED v2 albo nie osadzać profili.
 • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,1 mm. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,2 mm.
 • W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli, należy przygotować ją z 4 kolorów: C 50, M 50, Y 50, K 100.
 • Czarne teksty umieszczone na elementach graficznych (bitmapy, kolorowe tła itp.) większe niż 24 pt. również powinny zawierać składowe C 50, M 50, Y 50, K 100, a czarne teksty poniżej 24 pt. muszą mieć zastosowaną opcję nadrukowania.
 • Linie cięcia i bigowania (falcowania) muszą znajdować się poza obszarem brutto.
 • Linie wykrojnika oraz elementy tłoczone i złocone (hotprint) muszą być naniesione na grafikę w dodatkowym kolorze z opcją nadrukowania.
 • Wszystkie bitmapy muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku innych ustawień mogą wystąpić błędy, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przeźroczystości zastosowane w pracy muszą byś spłaszczone. W przeciwnym wypadku mogą spowodować błędy w druku, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. W razie niezgodności plików z powyższą specyfikacją, zleceniodawca zostanie poproszony o poprawienie pracy.

Najczęsciej popełniane błędy

 • Przygotowanie pracy w kolorystyce RGB.
 • Zapisywanie plików w photoshopie do pdf.
 • Nie zastosowanie spadów w projektcie.
 • Nie skrzywienie czcionek.
 • Zrobienie wykrojnika z koloru już użytego w projektcie i nienadrukowanie go.
 • Czarne napisy na kolorowym tle nienadrukowane.
 • Stosowanie bardzo małych czcionek.

Makiety do pobrania