BLISTROWANIE

Z dodatkowych usług oferujemy produkcję blistrów (kartonowe plecki z lakierem termozgrzewalnym + plastikowa wytłoczka) oraz usługę konfekcjonowania.